Skip links
Λάμπης Αθανασιαδης | Πολιτικός Μηχανικός

Άδεια Λειτουργιας Χώρου/Καταστήματος

από 800€ + ΦΠΑ

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε την διαδικασία απόκτησης Άδειας Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας όπως ονομάζεται πλέον που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θα αναφερθώ στα δικαιολογητικά και μέσα από χειροπιαστά παραδείγματα θα αναλύσω τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή.

Η κείμενη νομοθεσία για όσους ενδιαφέρονται είναι ο Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και η Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ).

Ποιους αφορά

Η διαδικασία αφορά τα καταστήματα που γενικώς αναφέρονται ως Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και είναι :

Καταστήματα Καφεστίασης.

Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής ( εστιατόρια , ψητοπωλεία , οβελιστήρια , σνακ μπαρ , αναψυκτήρια , καφετερίες , μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ).

Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών

Παντοπωλεία, κρεοπωλεία , οπωροπωλεία , ιχθυοπωλεία , κάβες ποτών , καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων , πρατήρια άρτου , πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες .

Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Κομμωτήρια , καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια tattoo ).

Άλλες δραστηριότητες όπως θέατρα , κινηματογράφοι , καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές. Στην συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτουν καταστήματα αμιγούς ιντερνέτ και παιδότοποι.

 

Η διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας γίνεται ηλεκτρονικά και ουσιαστικά με αυτή η επιχείρηση κάνει γνωστή την λειτουργία της στην αδειοδοτούσα αρχή ( Δήμος ), λαμβάνει Άδεια Λειτουργίας και έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης  πολεοδομικής , υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας. Ο Δήμος με την σειρά του έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί τις Γνωστοποιήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες ( Πολεοδομία, Υγειονομικό, Πυροσβεστική κ.α. ) για έλεγχο των επιχειρήσεων αν όντως πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.

Άρα, με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε Άδεια και μετά γίνονται οι έλεγχοι, κάτι που μας γλιτώνει χρόνο, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όντως στο να πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, διότι αν διαπιστωθούν ελλείψεις σε έναν έλεγχο και το κατάστημα ήδη λειτουργεί μετά είναι δύσκολο και κοστοβόρο να διορθωθούν. Ενώ υπάρχει και πρόστιμο σε περίπτωση αμελείας στην τήρηση των όρων ή των εγγράφων που πρέπει να φυλάσσονται στην επιχείρηση, όπως θα δούμε παρακάτω.

Οπότε, ας περάσουμε στην διαδικασία και στην συνέχεια θα δούμε και τι θα πρέπει να προσέχουμε και τι υποχρεώσεις προκύπτουν από αυτή.

 

Βεβαίωση Εγκατάστασης

Το πρώτο βήμα δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με τον πατροπαράδοτο τρόπο στον Δήμο. Είναι η λήψη της Βεβαίωσης Εγκατάστασης, που είναι η παλιά Προέγκριση και με αυτήν επί της ουσίας ο Δήμος βεβαιώνει ότι μπορεί να ιδρυθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

Για να πάρουμε την Βεβαίωση Εγκατάστασης κατατίθεται φάκελος στον Δήμο ( η την αρμόδια Δημοτική Κοινότητα αν μιλάμε για μεγάλες πόλεις ) με αίτηση, εξουσιοδότηση αν τον φάκελο τον καταθέτει άλλο πρόσωπο, απόσπασμα χάρτη ( πχ google maps ) που να φαίνεται η θέση του καταστήματος και υπεύθυνη δήλωση για κανονισμό. Αν η οικοδομή έχει κανονισμό που να μην απαγορεύει την ίδρυση του καταστήματος, τότε ο επιχειρηματίας κάνει υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει αυτό. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κάνει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Πλέον δεν απαιτείται η συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών της οικοδομής για την λήψη της γνωστοποίησης.

Σε περίπτωση που το κατάστημα είναι σε ιστορικό κέντρο τότε πρέπει να υπάρχει στον φάκελο έγκριση της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων και του υπουργείου Πολιτισμού.

Στην συνεχεία ο Δήμος διερεύνα αρμοδίως τις υφισταμένες Χρήσεις Γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι όποιες έχουν ημερομηνίες δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική Βεβαίωση Εγκατάστασης.

Η Βεβαίωση Εγκατάστασης χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ήμερων από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που περάσουν οι 15 μέρες και ο Δήμος δεν εκδόσει την Βεβαιώση Εγκατάστασης, κάνουμε αίτησή του και να ζητήμε τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο Δήμος υποχρεούται να μας δώσει την Βεβαίωση Εγκατάστασης, αλλά μπορεί να την ακυρώσει αν διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι  η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση απαγορευεται.

 

Να καταστήσω σαφές ότι η Βεβαίωση Εγκατάστασης δεν είναι Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οπότε μόνο με αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κατάστημα. Είναι όμως, απαραίτητο βήμα για να γίνει έναρξη στην εφορία. Η εμπειρία έχει δείξει ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος να ρισκάρει κάποιος να ανοίξει έχοντας μόνο Βεβαίωση Εγκατάστασης, διότι από την στιγμή που η Γνωστοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά, προλαβαίνουμε να την κάνουμε και να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα έγγραφα για τον φάκελο που πρέπει να έχουμε στην επιχείρηση. Τουλάχιστον εμείς, αν και πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο με τον σωστό προγραμματισμό, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του καταστήματος και μετά βγάζουμε την Άδεια Λειτουργίας.

Η Βεβαίωση Εγκατάστασης ισχύει για πέντε ( 5 ) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η Γνωστοποίηση Άδειας Λειτουργίας. Αν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα άπρακτο, τότε πρέπει να ξανά καταθέσουμε φάκελο για να πάρουμε την Βεβαίωση.

Γνωστοποίηση Άδειας Λειτουργίας

Είχαμε πει ότι η διαδικασία της Γνωστοποίηση Άδειας Λειτουργίας γίνεται ηλεκτρονικά. Ναι, αλλά πρώτα θα πρέπει να πάμε στον Δήμο να πληρώσουμε το ανάλογο παράβολο και να πάρουμε βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας, ότι δηλαδή δεν χρωστάμε στον Δήμο. Να σημειώσω ότι πολλοί Δήμοι δέχονται μονο κάρτα για την πληρωμή του παραβόλου.

Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Γνωστοποίηση στην σελίδα του Υπουργείου notifybusiness.gov.gr . Σε αυτή μπαίνουμε με τους κωδικούς πρόσβασης του TaxisNet και συμπληρώνουμε στοιχειά για την επιχείρηση, όπως η θέση, η οικοδομική άδεια, το εμβαδόν , τον θεωρητικό πληθυσμό , αν θα αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα ή όχι και αλλά. Από την στιγμή που θα γίνει τελική υποβολή της Γνωστοποίησης τότε παίρνει μοναδικό αριθμό και το κατάστημα μπορεί να λειτουργήσει. Η Γνωστοποίηση στέλνεται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση και θα πρέπει να την τυπώσουμε και να την έχουμε στο κατάστημα μαζί με άλλα στοιχεία που θα δούμε στην συνέχεια.

Σε περίπτωση μεταβολής κάποιων από τα παραπάνω στοιχειά, όπως πχ μεταβολή δραστηριότητας , προσθήκη χώρου κτλ , ο επιχειρηματίας οφείλει να κάνει μεταβολή της γνωστοποίησης και να ενημερώσει τα αρχεία που τηρεί στο κατάστημα του.

Αφού  γίνει η γνωστοποίηση, τότε κοινοποιείται  στην Αρμόδια Δ/ση Υγειονομικού Έλεγχου , στην Πολεοδομία , στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνομία, ενώ ο Δήμος έχει την υποχρέωση να βεβαιωθεί ότι θα ελεγχθεί τουλάχιστον το 30% των περιπτώσεων. Δεν είναι λίγοι οι Δήμοι που ελέγχουν όλες τις περιπτώσεις.

Εδώ θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα. Όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά δεν είναι εύκολη, πολλοί ελαφρά τη καρδία ή για λόγους οικονομίας ή καθαρά από άγνοια την έκαναν μόνοι τους ή την ανέθεταν σε άτομα που δεν γνώριζαν να την κάνουν σωστά. Και φυσικά δεν θα υποστηρίξω ότι ένας συγκεκριμένος κλάδος θα πρέπει να κάνει την διαδικασία και όλοι οι άλλοι όχι. Αυτό που θα υποστηρίξω είναι ότι όποιος αναλάβει να το κάνει, να το κάνει σωστά. Ευτυχώς όσο περνάει ο καιρός και μετά από αρκετά πρόστιμα λόγω λαθών ή ελλείψεων, αυτό αλλάζει και δίνεται η δέουσα προσοχή στην διαδικασία της Γνωστοποίησης και τα παραπάνω φαινόμενα περιορίζονται.

 

Τήρηση αρχείου στο Κατάστημα

Όπως είπαμε αφού γίνει η Γνωστοποίηση Λειτουργίας, θα γίνει έλεγχος από τις αρχές ( Υγειονομικό , Πολεοδομία , Πυροσβεστική ), για το αν το κατάστημα πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει από πριν ο επιχειρηματίας να γνωρίζει τι ζήτα η κάθε υπηρεσία και να έχει φροντίσει να συμμορφωθεί. Παραδείγματος χάρη,  να υπάρχει η σωστή συγκρότηση του καταστήματος , τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας , τακτοποιήσεις κτλ.

Πέρα από τα κατασκευαστικά στοιχεία που φαίνονται στον επιτόπιο έλεγχο σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος με νομιμοποιητικά στοιχειά και έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμμόρφωση της επιχείρησης με τις εκάστοτε προδιαγραφές και αυτός ο φάκελος θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο.

Αυτός ο φάκελος θα περιέχει την Γνωστοποίηση Λειτουργίας, την Βεβαίωση Εγκατάστασης, το παράβολο και την δημοτική ενημερότητα. Την κάτοψη του καταστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υγειονομικής Υπηρεσίας, διάγραμμα ροής και την περιγραφή του στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητα. Πιστοποιητικό ή μελέτη πυρασφάλειας ανάλογα με την περίπτωση. Άδεια Οικοδομής, νομιμοποιήσεις και Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης υπογεγραμμένη από πτυχιούχο Μηχανικό. Και τα αρχεία τήρησης που είναι το αρχείο του προσωπικού, το αρχείο των προμηθευτών, το αρχείο καταγραφής θερμοκρασιών, το αρχείο καθαριότητας, το αρχείο απεντόμωσης, μυοκτονίας και άλλα ανά περίπτωση. Επίσης, ανά περίπτωση χρειάζεται να υπάρχουν και άλλα έγγραφα όπως εγκρίσεις υπηρεσιών ή άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή ελλείψεις στην τεκμηρίωση και τα αρχεία τήρησης τότε και ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης θα υπάρξει είτε σύσταση προς συμμόρφωση είτε επιβολή προστίμου ( περισσότερα στην συνεχεία  ) είτε ακόμα ανάκληση αδείας και σφράγιση του καταστήματος. Αυτό σημαίνει ότι τώρα περισσότερο από ποτέ είναι επιβεβλημένη η συνεργασία με έναν επαγγελματία που θα μπορεί να κατευθύνει τον επιχειρηματία και να τον προφυλάξει από λάθη και παραλήψεις, τόσο στην δημιουργία όσο και κατά την λειτουργιά της επιχείρησης του.

Αυτή ήταν η διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας ενός Καταστήματος. Στην συνεχεία θα αναφερθούμε και σε μερικά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ρυθμίζονται με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση.

 

Μουσική

Καταργείται η αδεία μουσικής. Αντί αυτού ο επιχειρηματίας δηλώνει αν θα κάνει χρήση μουσικής εντός ή/και έκτος του καταστήματος του. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών Τεχνική Έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Η άδεια της παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει και υποβάλλουμε σχετική αίτηση στο Δήμο μαζί με την Γνωστοποίηση. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Θα πρέπει να υπάρχουν στον φάκελο αποδεικτικά ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας.

 

Χρήση Kοινοχρήστου

Μετά την έκδοση της Γνωστοποίησης Λειτουργίας μπορούμε να κάνουμε αίτηση κατάληψη κοινοχρήστου χώρου του Δήμου ( πεζοδρόμιο κτλ ) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων. Αν η κατάληψη γίνεται σε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής ( πρασιά ) τότε δεν χρειάζεται να πάρουμε Άδεια από τον Δήμο, αλλά πρέπει να έχουμε την συναίνεση του συνόλου των ιδιοκτητών της οικοδομής.

Ακολούθως γίνεται αυτοψία από την Δημοτική αστυνομία που καθορίζει που ακριβώς θα γίνει η κατάληψη του κοινοχρήστου με βάση την Κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, υπολογίζεται το ποσό που θα πληρώσουμε στο Δήμο και αφού εξοφληθεί, εκδίδεται η Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου. Αυτή ισχύει για έναν ημερολογιακό χρόνο, οπότε κάθε χρόνο πρέπει να την ανανεώνουμε και να πληρώνουμε στον Δήμο το αντίστοιχο ποσό.

 

Μεταβίβαση Άδειας

Μία Άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο Φυσικό ή Νομικό, αρκεί να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον δήμο. Η διαδικασία γίνεται πάλι ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στο notifybusiness.gov.gr .

Συνηθισμένη είναι η περίπτωση κάποιος να θέλει να μεταβιβάσει μία Άδεια Λειτουργίας που έχει εκδοθεί με την προηγούμενη διαδικασία. Τότε, θα πρέπει ο προηγούμενος επιχειρηματίας να πάρει μία καινούργια Βεβαίωση Εγκατάστασης όπως περιγράψαμε παραπάνω, να καταχωρήσει την δραστηριότητα στο notifybusiness.gov.gr και μετά μέσω του συστήματος να γίνει η μεταβίβαση της Άδειας στον καινούργιο ιδιοκτήτη της επιχείρησης πατώντας την επιλογή αλλαγή φορέα δραστηριότητας.

Και στις δύο περιπτώσεις στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ο φάκελος αρχείου τήρησης. Αν κάποια από τα δικαιολογητικά λείπουν ή έχουν λήξει θα πρέπει να γίνουν από την αρχή. Για παράδειγμα αν δεν υπάρχει Διάγραμμα Ροής πρέπει να γίνει και γενικά πρέπει ο φάκελος να είναι πλήρης για οποιονδήποτε έλεγχο με ευθύνη του καινούργιου ιδιοκτήτη της επιχείρησης και ενημερωτικά το επιχείρημα «δεν ήξερα» ή «δεν τα είχε και ο προηγούμενος» δεν θα συγκινήσει κανέναν.

 

Πυροπροστασία

Όσον αφόρα την πυροπροστασία τα καταστήματα χωρίζονται στις εξής τρεις κατηγορίες.

Στην Κατηγορία Α Χαμηλού Κινδύνου, στην Κατηγορία Β Μεσαίου Κινδύνου και την Κατηγορία Γ Υψηλού Κινδύνου.

Στην Κατηγορία Α ανήκει η πλειοψηφία των Καταστήματων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων και καταστήματα ( λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών ) με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τμ.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α και στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια, δηλαδη σε κτίρια με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε πριν 02/1989, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει στο κατάστημα κάτοψη που να αποτυπώνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και τεχνικές περιγραφες των μόνιμων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α και στεγάζονται σε νεόδμητα κτίρια, δηλαδη σε κτίρια με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε μετά 02/1989, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει στο κατάστημα θεωρημένη παθητική και ενεργητική μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αν στην επιχείρηση υπάρχει υγραέριο, είναι υποχρεωτική η λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Όλες οι επιχειρήσεις, οφείλουν να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, να τα τηρούν, να τα  συντηρούν και να συμπληρώνουν το παραπάνω βιβλίο.

 

Καταστήματα των άρθρων 10, 11 και 12 της ΚΥA 16228/2017

Αυτά είναι μια κατηγορία καταστημάτων με λίγο διαφορετική διαδικασία. Σε αυτην την κατηγορία ανήκουν οι αυτόματοι πωλητές τροφίμων ή ποτών. Δραστηριότητες παρασκευής και πώλησης καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία. Και δραστηριότητες πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών σε εμπορικά καταστήματα.

Η διαφορά έγκειται στο ότι τα εν λόγω καταστήματα δεν υποχρεούνται να εκδώσουν Βεβαιώση Εγκατάστασης, ούτε να πληρώσουν παράβολο. Η Γνωστοποίηση Λειτουργίας γίνεται κατευθείαν μέσω του notifybusiness.gov.gr .

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο να υπάρχει φάκελος αρχείων τήρησης σύμφωνα με αυτά που ορίζει ή νομοθεσία.