Skip links
Λάμπης Αθανασιαδης | Πολιτικός Μηχανικός

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

από 65€ /μ² + ΦΠΑ

Αλλάζει η διαδικασία και μπαίνει τέλος στους προληπτικούς ελέγχους και εγκρίσεις από τις ΥΔΟΜ για έκδοση οικοδομικών αδειών ακινήτων.

Ειδικότερα, από εδώ και πέρα, οι ΥΔΟΜ θα διενεργούν πλέον εκ των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους. Το ΥΠΕΝ κατέθεσε στη Βουλή τις πολεοδομικές ρυθμίσεις -ως προσθήκη στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ- για την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις οικοδομικές άδειες.Αναλυτικά, οι πολεοδομικές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι:

  • H διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών,
  • Tο σύνολο των οικοδομικών αδειών εκδίδεται αυτόματα ενώ καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τη νέα διαδικασία.,
  • Παράλληλα, καθορίζονται τα νέα στοιχεία ελέγχου του διαγράμματος κάλυψης, το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού,
  • Εισάγεται η αντικατάσταση της επιτρεπόμενης δόμησης με τον συντελεστή όγκου και ο υπολογισμός για όλες τις κατασκευές και τις απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης θα γίνονεται και θα βεβαιώνεται από τον μηχανικό,
  • Οι ΥΔΟΜ θα διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά εξάμηνο στο 30% των αδειών, που θα εκδίδονται με ευθύνη του μηχανικού.

Προαιρετικές οι προεγκρίσεις για τις οικοδομικές άδειες

Η νομοθετική ρύθμιση του νομοσχεδίου (αρθρο 149) με τίτλο: «προέγκριση οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017» προβλέπει ότι:

«Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ιδίου νόμου, στο δεύτερο εδάφιο ο «όγκος» αντικαθίσταται από το «ύψος», προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατηγορία έκδοσης άδειας του άρθρου 36. Η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι προαιρετική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, ύψους και όγκου. Εναλλακτικά απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38.

Αυτόματες άδειες και τα δικαιολογητικά για τα ακίνητα

Το σύνολο των οικοδομικών αδειών εκδίδεται αυτόματα, ενώ καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τη νέα διαδικασία.

Η νομοθετική ρύθμιση του νομοσχεδίου (αρθρο 150) με τίτλο: «Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017» προβλέπει ότι:

  1. Οι οικοδομικές άδειες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, εκδίδονται ως εξής:

α) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 με προέγκριση του άρθρου 36 εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Ο αριθμός οικοδομικής αδείας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου.

β). Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται:

βα) για τις Κατηγορίες 1 και 2, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών και ελέγχεται το τοπογραφικό διάγραμμα, και

ββ) για την Κατηγορία 3, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση για τις υποπερ. βα) και ββ) εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.

Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Τα στοιχεία ελέγχου του διαγράμματος κάλυψης

Επίσης, καθορίζονται τα νέα στοιχεία ελέγχου των διαγραμμάτων κάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το διάγραμμα κάλυψης συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί συνδρομής των επιμέρους προϋποθέσεων.

Η νομοθετική ρύθμιση του νομοσχεδίου (αρθρο 151) με τίτλο: «Διάγραμμα κάλυψης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4495/2017» προβλέπει ότι:

Στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί της κλίμακας των υποβαλλόμενων διαγραμμάτων κάλυψης, α) στην περ. β) διαγράφεται ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης δόμησης, β) στην περ. γ) ο όρος της δόμησης αντικαθίσταται από αυτόν του όγκου, γ) μετά την περ. η) προστίθεται αυτοτελές εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαμβάνει:

α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του, περίγραμμα του προς οικοδόμηση κτιρίου γεωμετρικά ορισμένο, μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου, το συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης.

γ) Τα περιγράμματα των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, του όγκου και του ύψους του κτιρίου.

δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.

ε) Τη σχηματική τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

στ) Ενδεικτικές όψεις.

ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο. η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό η φυτογραφίες σε υφιστάμενα κτίρια.

Το διάγραμμα κάλυψης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του μελετητή μηχανικού, ότι στην πραγματοποιούμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης.

Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς».