Skip links
Λάμπης Αθανασιαδης | Πολιτικός Μηχανικός

Τοπογραφικό Διάγραμμα

από 300€ + ΦΠΑ

Το Γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας. Με συνέπεια και επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για:
1) Εντοπισμό ακινήτου, υποβολή ενστάσεων και σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών για το Κτηματολόγιο
2) Βεβαίωση και Πράξη χαρακτηρισμού από Δασαρχείο
3) Συμβολαιογραφικές πράξεις
4) Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
5) Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
6) Καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας
7) ΠραγματογνωμοσύνεςΤοπογραφικά Διαγράμματα για Εντοπισμό ακινήτου και Ενστάσεις για το Κτηματολόγιο

Η σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος για απλό εντοπισμό ενός ακινήτου στο Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί την ποιο απλή και οικονομική μορφή ενός τοπογραφικού διαγράμματος για το λόγο ότι εστιάζει κυρίως στα όρια ενός ακινήτου χωρίς να απαιτείται να περιέχει πληροφορίες για την ύπαρξη ή μή κτισμάτων εντός του ακινήτου, τις όμορες ιδιοκτησίες και το πολεοδομικό καθεστώς που διέπει την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο. Ο σκοπός της σύνταξης ενός τέτοιου τοπογραφικού αποσκοπεί στον ορθό εντοπισμό και την περιγραφή των ορίων της ιδιοκτησίας στα ψηφιακά υπόβαθρα της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.”
Βασικό στοιχείο του διαγράμματος αποτελεί η εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87)
Ωστόσο οι απαιτήσεις ενός τοπογραφικού διαγράμματος αυξάνονται αν ο σκοπός της σύνταξής του είναι είτε για να υποβληθεί ένσταση κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων είτε (στην περίπτωση που λειτουργεί ήδη Κτηματολογικό Γραφείο) για να υποβληθεί διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών στο κτηματολόγιο προκειμένου να μεταβληθούν τα γεωμετρικά στοιχεία ή η θέση μιας ιδιοκτησίας. Σε αυτή την περίσταση απαιτείται η κατά περίπτωση μελέτη του θέματος προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά περίπτωση.
Βασικό στοιχείο ενός τέτοιου διαγράμματος είναι η απόδοση επί του σχεδίου των συντεταγμένων όλων των όμορων ιδιοκτησιών με τους αντίστοιχους μοναδικούς κωδικούς ακινήτου (ΚΑΕΚ) που επηρεάζονται από την μεταβολή που αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

Τοπογραφικά Διαγράμματα για έκδοση Βεβαίωσης και Πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο

Η σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος που απευθύνεται προς το Δασαρχείο χρειάζεται κατά κανόνα για ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και απαιτείται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος:
α) αιτείται προς αυτό την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού,
β) επιθυμεί να υποβάλλει αντίρρηση έναντι του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών
γ) αιτείται την εξαγορά ή τη νόμιμη χρήση της έκτασης που έχει χαρακτηριστεί ως ΔΑ ή ΧΑ από το οικείο Δασαρχείο.
Το τοπογραφικό διάγραμμα που απευθύνεται προς το Δασαρχείο χρειάζεται:
i) εξάρτηση των κορυφών του ακινήτου από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87),
ii) πληρέστατη αποτύπωση της ιδιοκτησίας με τα τυχόν κτίσματα που υπάρχουν σε αυτή
iii) τοποθέτηση του περιγράμματος των ορίων της ιδιοκτησίας επί του αντίστοιχου αποσπάσματος διαγράμματος της ΓΥΣ (Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού) κλίμακας 1:5000 και,
iv) απόσπασμα από την τοποθέτηση της ιδιοκτησίας στην ειδική διαδυκτιακή εφαρμογή της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.” στις περιοχές όπου έχει γίνει ανάρτηση ή κύρωση των δασικών χαρτών

Τοπογραφικά Διαγράμματα για Συμβολαιογραφικές πράξεις

Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο σχεδόν για κάθε συμβολαιογραφική πράξη, όπως αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές κλπ, καθώς αποτυπώνει την ιδιοκτησία για την οποία λαμβάνει χώρα η δικαιοπραξία. Αποτελεί μία πολύ υπεύθυνη υπηρεσία από την πλευρά του Τοπογράφου Μηχανικού καθώς στην ορθή περιγραφή της ιδιοκτησίας στο τοπογραφικό διάγραμμα βασίζεται η σύνταξη του συμβολαίου. Στα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου διαγράμματος περιλαμβάνεται:
i) εξάρτηση των κορυφών του ακινήτου από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87)
ii) πληρέστατη αποτύπωση της ιδιοκτησίας με τα τυχόν κτίσματα που υπάρχουν σε αυτή
iii) απεικόνιση θεμελιωδών πολεοδομικών γραμμών (ρυμοτομική – οικοδομική γραμμή, γραμμή αιγιαλού – παραλίας κτλ)
iv) Πολεοδομικός έλεγχος για τις διατάξεις που ισχύουν για την περιοχή όπου ανήκει το ακίνητο
v) δήλωση των νόμων 651/1977 και 1337/1983 περί της αρτιότητας – οικοδομησιμότητας του γεωτεμαχίου καθώς και την υποχρέωση εισφοράς σε γή ή χρήμα
vi) τοποθέτηση του περιγράμματος των ορίων της ιδιοκτησίας είτε επί του αντίστοιχου αποσπάσματος διαγράμματος της ΓΥΣ (Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού) κλίμακας 1:5000 (για ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου) είτε επί του αποσπάσματος του Ρυμοτομικού διαγράμματος της περιοχής στην οποία βρίσκεται το γεωτεμάχιο.
vii) Ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.”

Τοπογραφικά Διαγράμματα για Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται για έκδοση οικοδομικών αδειών είναι τα πληρέστερα από άποψη απόδοσης και πληροφορίας τοπογραφικά διαγράμματα. Αποτελούν το πρωταρχικό και αναπόσπαστο στοιχείο οποιασδήποτε άδειας οικοδομής και απευθύνονται κυρίως στους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς. Στα βασικότερα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου διαγράμματος περιλαμβάνεται (για εντός σχεδίου πόλεως):
i)Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου και κτισμάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων.
ii) Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του οικοπέδου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
iii) Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων και αναφορά περί αρτιότητας τους και αναγραφή στοιχείων των ομόρων ιδιοκτητών.
iv) Αποτύπωση όλων των πλευρών του ΟΤ και των απέναντι του (εφόσον βρίσκεται σε περιοχή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο). Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών – ρυμοτομικών, αιγιαλού – παραλίας, απαλλοτρίωσης κ.λ.π.) όπου απαιτείται.
v) Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης.
vi) Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικόπεδου.
Δήλωση των νόμων 651/1977 και 1337/1983 περί της αρτιότητας – οικοδομησιμότητας του γεωτεμαχίου, την υποχρέωση εισφοράς σε γή ή χρήμα καθώς το αν εντός των ομόρων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα
vii) ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου
viii) Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης